XXV. setkání
Klubu mladých onkologů - KAPACITA VYČERPÁNA !

Pokroky v onkologii za posledních 5 let
16. - 18.06.2023

Vážení kolegové,
milí přátelé,

Zde se registrujte

moc nás to mrzí, ale kapacita letošního XXV. setkání Klubu mladých onkologů byla naplněna, V TUTO CHVÍLI SE JIŽ BOHUŽEL NELZE PŘIHLÁSIT !
Děkujeme za pochopení.

---

Letošní jubilejní XXV. setkání Klubu mladých onkologů se uskuteční již tradičně v hotelu Medlov (Fryšava pod Žákovou horou) v termínu 16.-18.6.2023. Tématem budou POKROKY V ONKOLOGII ZA POSLEDNÍCH 5 LET

Registrovaným lékařům bude jako obvykle uhrazeno ubytování a stravování od pátku večer do nedělního rána, nedělní oběd bude zpoplatněn. Akce bude akreditována u ČLS JEP. Přestože je setkání dlouhodobě primárně určeno pro mladé lékaře kolem onkologické atestace, akce nikdy nebyla, není a věříme že ani v budoucnu nebude věkově limitována a rádi se setkáme i s našimi staršími a zkušenějšími kolegy a kolegyněmi.

Téma pro letošní rok: Pokroky v onkologii za posledních 5 let

Odborní garanti konference

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.  -  IKEM Praha 

Organizační výbor

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.  - KKOP, Masarykův onkologický ústav Brno

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.  -  IKEM Praha 

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. - Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň