XXV. setkání
Klubu mladých onkologů

Pokroky v onkologii za posledních 5 let
16. - 18.06.2023

Vážení kolegové,
milí přátelé,

Zde se registrujte

Letošní jubilejní XXV. setkání Klubu mladých onkologů se uskuteční již tradičně v hotelu Medlov (Fryšava pod Žákovou horou) v termínu 16.-18.6.2023. Tématem budou POKROKY V ONKOLOGII ZA POSLEDNÍCH 5 LET

Loňské XXIV. setkání KMO se uskutečnilo v hotelu Medlov v termínu 24.-26.6.2022 a zúčastnilo se ho 80 registrovaných lékařů. Tématem setkání byly NÁDORY JATER, ŽLUČOVÝCH CEST A PANKREATU.

Registrovaným lékařům bylo jako obvykle uhrazeno ubytování a stravování od pátku večer do ukončení setkání nedělním obědem. Akce byla akreditována - účastníci obdrželi 9 kreditních bodů ČLS JEP. Přestože je setkání dlouhodobě primárně určeno pro mladé lékaře kolem onkologické atestace, akce nikdy nebyla, není a věříme že ani v budoucnu nebude věkově limitována a i na příštích ročnících rádi potkáme i naši starší a zkušenější kolegy a kolegyně.

Téma pro letošní rok: Pokroky v onkologii za posledních 5 let

Odborní garanti konference

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.  -  IKEM Praha 

Organizační výbor

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.  - KKOP, Masarykův onkologický ústav Brno

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.  -  IKEM Praha 

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. - Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň