XXIV. setkání
Klubu mladých onkologů

Nádory jater, žlučových cest a pankreatu
24. - 26.06.2022

Vážení kolegové,
milí přátelé,

Zde se registrujte

Letošní již XXIV. setkání KMO se uskutečnilo již tradičně v hotelu Medlov (Fryšava pod Žákovou horou) v termínu 24.-26.6.2022 a zúčastnilo se ho 80 registrovaných lékařů. Tématem setkání byly NÁDORY JATER, ŽLUČOVÝCH CEST A PANKREATU.

Registrovaným lékařům bylo jako obvykle uhrazeno ubytování a stravování od pátku večer do ukončení setkání nedělním obědem. Akce byla akreditována - účastníci obdrží 9 kreditních bodů ČLS JEP. Přestože je setkání primárně určeno pro mladé lékaře kolem onkologické atestace, akce nikdy nebyla, není a snad ani v budoucnu nebude věkově limitována a srdečně zváni jsou samozřejmě i naši starší a zkušenější kolegové.

Téma pro letošní rok: Nádory jater, žlučových cest a pankreatu

Odborní garanti konference

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.  -  IKEM Praha 

Organizační výbor

MUDr. Radim Němeček, Ph.D.  - KKOP, Masarykův onkologický ústav Brno

Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.  -  IKEM Praha 

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. - Onkologická a radioterapeutická klinika FN Plzeň