XXIII. setkání
Klubu mladých onkologů

Nádory děložního hrdla, těla a ovárií
03. - 05.09.2021

Vážení kolegové,
milí přátelé,

Zde se registrujte

postupné zlepšení epidemiologické situace při probíhající epidemii COVIDEM19 nám umožňuje uspořádat letošní setkání mladých onkologů v náhradním termínu 3.-5. září 2021. 

Edukační setkání Klubu mladých onkologů se uskuteční jako obvykle v hotelu Medlov, Fryšava pod Žákovou horou.

Rádi bychom Vás tedy jménem organizačního výboru pozvali k účasti na této velmi oblíbené onkologické akci, protože letos u toho prostě opravdu nesmíte chybět !

Jak je již na naší akci zvykem, registrovaným lékařům hradíme v plné výši ubytování a stravování od pátku večer do ukončení setkání nedělním obědem.

Akce je akreditována - za účast obdržíte 10 kreditů ČLS JEP.

Téma pro letošní rok: Nádory děložního hrdla, těla a ovárií

Odborní garanti konference

doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., Sunderby Sjukhus, Sverige, (onkologie@seznam.cz)

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., Onkol. a radioterap. oddělení FN Plzeň, (svobodat@fnplzen.cz)

 

 

Organizační výbor

MUDr. Radim Němeček, Ph.D., MOÚ Brno (nemecek@mou.cz)

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., MOÚ Brno (msvoboda@mou.cz)