XXIV. setkání
Klubu mladých onkologů

Přednášky ze XXIII. setkání KMO

Milí přátelé, 

na této stránce naleznete přednášky, které zazněly na XXIII.setkání Klubu mladých onkologů v hotelu Medlov 3.-5.9.2021 na téma GYNEKOLOGICKÉ NÁDORY: 

01 Epidemiologie, etiologie a rizikové faktory nádorů hrdla a těla děložního a ovárií, možnosti prevence Dobšáková.pdf

02 Klinická symptomatologie, diagnostika a screening nádorů hrdla a těla děložního a ovárií Koláriková.pdf

03 Histopatologie a molekulární diagnostika gynekologických nádorů Ondič.pdf

04 Chirurgická léčba nádorů hrdla a těla děložního a ovárií Frühauf.pdf

05 Chirurgická léčba nádorů ovárií, indikace HIPEC a intraperitoneální chemoterapie u gynekol.pdf

06 Role radioterapie v léčbě gynekologických nádorů Hruška.pdf

07 Chemoterapie a cílená léčba nádorů hrdla a těla děložního Kristková.pdf

08 Chemoterapie a cílená léčba nádorů ovárií Zvaríková.pdf

09 Zahraniční možnosti vzdělávaní (nejen) pro mladé onkology Bořilová.pdf

10 Optimální kombinace - imunoterapie + radioterapie BMS Svoboda.pdf

11 Úvod do klinických hodnocení a jejich posuzování na SUKL Soukup.pdf

12 Future perspectives Svoboda.pdf

13 Hereditární predispozice ke gynekologickým nádorům a možnosti cílené léčby (PARP inhibitory) Novotný.pdf

14 Časté komplikace pokročilých stádií gynekologických nádorů a jejich léčba Švančarová.pdf

15a Novinky z ASCO 2021 Svoboda.pdf

15b Novinky z ASCO 2021 Novotný.pdf

Úvodní přednáška člena výboru ČOS Melichar.pdf