XXV. setkání
Klubu mladých onkologů

Přednášky ze XXIV. setkání KMO

Milí přátelé, 

na této stránce naleznete přednášky, které zazněly na XXIV.setkání Klubu mladých onkologů v hotelu Medlov 24.-26.6.202 na téma NÁDORY JATER, ŽLUČOVÝCH CEST A PANKREATU:

001 Úvodní přednáška Medlov 2022_Melichar.pdf

01 Epidemiologie, etiologie a rizikové faktory nádorů jater a pankreatu_Černáková.pdf

02 Diagnostika nádorů jater a pankreatu + možnosti screeningu _Sokop.pdf

03 Histopatologie nádorů jater a pankreatu, molekulární klasifikace_Daum.pdf

04 Endoskopické metody v diagnostice a léčbě ca pankreatu_Trna.pdf

05 Chirurgická léčba nádorů pankreatu_Procházka.pdf

06 Chirurgická léčba nádorů jater vč.pdf

07 Možnosti intervenční radiologie v léčbě nádorů jater (RFA, TACE)_Matkulčík.pdf

08 Systémová léčba lokalizovaného karcinomu pankreatu_Nemecek.pdf

09 Systémová léčba metastatického ca pankreatu + výhled do budoucna_Eid.pdf

10 Onkonutrice - nový portál a akreditovaný online kurz_Benešová.pdf

11 Přínosy a rizika kombinované imunoterapie_Kopecký.pdf

12 Zahraniční možnosti vzdělávání nejen pro mladé onkology_Bořilová.pdf

13 Role radioterapie v léčbě nádorů jater, žlučových cest a pankreatu_Novotná.pdf

14 Systémová léčba HCC_Novotný.pdf

15 Systémová léčba nádorů žlučových cest včetně nových možností cílené léčby podskupin_Novotný.pdf

16 Symptomy pokročilých nádorů jater a pankreatu a možnosti jejich řešení_Švančarová.pdf

17 Projekt KVMO - 5 let_Soukupová.pdf