Program setkání

Sobota 4. 9. 2021
08.50 – 09.00 Zahájení setkání, slovo úvodem
09.00 – 09.20 Úvodní přednáška člena výboru ČOS (20 min) - Bohuslav Melichar

Nádory hrdla a těla děložního a ovárií I.

09.20 – 09.40 Epidemiologie, etiologie a rizikové faktory nádorů hrdla a těla 
děložního a ovárií, možnosti prevence (20 min) - Lucie Dobšáková
09.40 – 10.00 Klinická symptomatologie, diagnostika a screening nádorů hrdla a těla děložního a ovárií (20 min) - Eva Koláriková
10.00 – 10.20 Diskuze (20 min)
Přestávka 10.20-10.40 hod

Nádory hrdla a těla děložního a ovárií II.

10.40 – 11.20 Histopatologie a molekulární diagnostika nádorů hrdla a těla 
děložního a ovárií (40 min) - Ondrej Ondič
11.20 – 11.45 Chirurgická léčba nádorů hrdla a těla děložního a ovárií (25 min) - Filip Frühauf
11.45 – 12.10 Chirurgická léčba nádorů ovárií, indikace HIPEC a 
intraperitoneální chemoterapie u gynekologických nádorů (25 min) - Dušan Klos
12.10 – 12.30 Diskuze (20 min)
Oběd 12.30-14.00 hod

Nádory hrdla a těla děložního a ovárií III.

14.00 – 14.30 Role radioterapie v léčbě nádorů hrdla a těla děložního (30 min) - Libor Hruška
14.30 – 14.50 Chemoterapie a cílená léčba nádorů hrdla a těla děložního (20 min) - Lenka Kristková
14.50 – 15.15 Chemoterapie a cílená léčba nádorů ovárií (25 min) - Mária Zvaríková
15.15 – 15.25 Zahraniční možnosti vzělávání (nejen) pro mladé onkology (10 min) - Simona Bořilová
15.25 – 16.00 Diskuze (35 min) + firemní prezentace

Neděle 5. 9. 2021

Nádory hrdla a těla děložního a ovárií IV.

09.00 – 09.20 Úvod do klinických hodnocení a jejich posuzování na SÚKL (20 min) - Petr Soukup 
09.20 – 09.30 "Future Perspectives" v léčbě gynekol. nádorů (10 min) - Tomáš Svoboda
09.30 – 10.00 Hereditární predispozice ke gynekologickým nádorům a možnosti cílené léčby (PARP inhibitory) (30 min) - Jan Novotný
10.00 – 10.25 Časté komplikace pokročilých stádií gynekologických nádorů a jejich léčba: maligní střevní obstrukce, ureterální obstrukce, maligní 
ascites, krvácení (25 min) - Alžběta Švančarová
10.25 – 10.45 Diskuze 
Přestávka 10.45-11.10 hod

Novinky z ASCO 2021

11.10 – 11.45 Novinky z ASCO 2021
11.45 – 12.00 Závěrečný kvíz o hodnotné ceny
12.00 – 12.30 Vyhodnocení kvízu, zakončení setkání
Oběd 12.30-13.30 hod

Program XXIII. setkání KMO 3.-5.9.2021 def.pdf